නංගි මල්ලි

එපා නංගි මල්ලි බලන් ඉන්න

මල් නොපිපෙයි හැමදාමත්
මල් පාවඩ නොම ඇදේවි
නුඹ යන මග පිලිගන්නට
සදු පායාගෙන ආවත්
සැගවි යයි වලාකුලෙන්
බධක ඇත යන යන මග
පිලිගනු මැන දිරිය සිතින්
ඉතිං නංගි මල්ලි දැන ගනු මැන
නොමවෙවි ලෝව ලස්සන
සැප දුක සමසිතින් දරා
හිනැහෙනු මැන හෙට දිනයක
කටු කොහොලින් පිරිණු මගේ
සවිමත් වු දෙපා මතින්
ඇවිද ගොසින් දිනාගන්න
එවිට නුඹට උදාවේවි
පැහැබර වු අනාගතේ

Advertisements

මිතුර

පියෙන් පියට පා තබනා මීහීරි ජිවිතේ සමන් මල් පිපි ලෙලදෙයි සුවඳ දස අතේඅදින් පස්සෙ නිමවන මේ මියුරු ජිවිතේරටක් වටින කෙනෙක් වෙන්න මතු අනාගතේ

ලස්සන සමනළයෙකු වැනි ළමා වියයේ

ඉගෙනුම පිණිස ඕල්කොට් විදුහලට ගියේ

මගෙනුත් මෙන්ම පැතුමක් මල් කුමාරෝයෝ

සරසවි වරමි හිමි වෙවා ඔබට ප්‍රියේ

ලාහිරු කිරණ මැද දිලෙනා මල් අතරේ

ඉගෙනුම කරා පාවෙන ජිවන සයුරේ

හමුවෙමු මිතුර අප නැවතත් මතු සසරේ

වෙන් වු ලෙස අප දවසක කදුලු තබා මිතුදමේ

හමුවේවා අප දවසක ඕල්කොට් ව්දුහලේ

නිවසට යන්නට කොහෙමද අපි

රුදුරු  ගංවතුරේන්
අපේ පැල
සුනු විසුනු වුවත්
නිවසට සරිලන පැලක්
ලැබිනේ අප හට අලියාගේන්
නොමද
වැඩිකල් නොගොස්
තැනු නිවසට අපගේ
නැත තවමත්
පියමං කරන්නට පාර
ඡන්දය ඉල්ලමි පැමිනේන
බුලත් කොළය හා අලි පැට්වු සමගින් සිනු
පැමිණේ දේශපාලුවන්
මෙදා
දෙන්නං දෙන්නං කියා
හැමදමත් පාර
නැත තවමත්
අපහට පියමණින්නට නැත තව
මත් පාර

ජිවිතය

කොදමල් පිපි රුයේ

මද පවන් හමනා

සිසිල් මිටියාවතක

නිසසල සඳ එළියේ

ගැයෙන ගීතයක් නොවේ

ජිවිතය

ඉරිතැලුන පොළවේ

කටු කොහොලින් පිරි

මග නොමග නොදැන

තබන පියවරක්මය ජිවිතය

සිතන්නට යමක්

ඔබගේදැඩ් ආත්ම විශ්වාසය

ඔබගේ ජිවිතයේ සියලු ජයක්ග්‍රහණ

ඔබ වෙත ලගා කරනු ලැබේ………………….

අවශ්‍යතව විසින් …………………..

ඔබ සතු දැඩි ආත්ම විශ්වාසය

තව තවත් ඔබට වැඩි කරනු ලැබේ

ජිවිතයේ සැම ජයක්ග්‍රහණ ලද්දා

ලෝකයේ වාසනාවන්තයා

ඕනැකම ඇතුව ඔනැම ක්‍රයාවක්

කරන ලද පූද්ගලයාවේ

වාසනාව යනු……………………….

අවශ්‍යතාවට තවත් සමාන වදනක් ම්ස

ඔබ කලින් ආත්මයේ ගෙන ආ දෙයක් නොවේ

කරන වැඩ අවශ්‍යතාව ………………….

මුදූන්පත් කරගෙන කරන ක්‍රයාකරන්න

අවශ්‍යතාව ඇත්නම් කරන්නට බැරි දෙයක්

මේ ලෝව නොමැත……………………..

අවශ්‍යතාව නැත්නමි ඔබට කරන්නට හැකි දෙයක්

මේ ලෝව නොමැත…………………….

පාසල් බ්මේ හමු

පාසල් බ්මේ හමු වු සුරකුමරියේ

සිප් සතර සේ ඉඩ දෙනු මට ඔබේ

සරසව් බ්මේ මතුදා හමුවන දිනේ

නෙත් ඔය ලෙසේ නාරින් මට මග තීබේ

සටහන් පෙත්ක් තුල සැගව් හොරේන්

මට ඉන්න ආසයි ඔබ ලයේ

සුදු මුදු ගවුමේ ඉනවට ැලිසේ

දැවටෙන්න අසයි ඔබ බදවටෙ

පැනයන් රැසක් ලග පිලිතුරින්ලෙසින්

පිටවෙන්න ආසයි ඔය මුව තුලින්

රතැගිලි අතරේ තෙලිතුඩ ව්ලසිනේ

සිපගන්න ආසයි ඔබේ සිනා

උපහාරය අපහාසය

ගුරැ උපහාරයයි කියා

දුන් අප තිලිණය

මෙදා………..

වටිනා කමක් නැති තිලිණයට

අපෙ…………..

අපගෙ  ශක්තියෙයන් ඇණ ලි කැබලි දෙකත්

සමහර ගුරැන් හට නැති විය වටිනා බවක් මෙදා

දුප්පත් අපෙ දුක් ගි අතරෙ

‍වෛ රයෙන් බැණ වැදුනෙ අපදුන්

ගුරැ තිලිණයට නෙවැ

පුංචි අපෙ  උපහාරය මදිවුණ

ගුරැ හෙරැ මෙදා……….

ඒක් රැස් කර බැණ වැදුණෙ‍මු

ඒක හඩින් මෙ‍දා………..

දුන් තිලිණයට

පාසල පුරා ඇවිද……………………

ගුරැවරැන් සෙයා

සමාව අයෙදියෙමි

පාලග වැදවැටෙමින්

මෙදා…………………..