ගල් බැම්ම උඩ වාඩිවෙලා

මුහුදට යන රළ ‍

ආයෙත් ගොඩට ඇදෙද්දි

මුහුදේ ගිය ඔබ තාමත්

ගෙදර ආවේ නෑ

මගේ අප්පච්චි

මං ගල් බැම්ම උඩ වාඩිවෙලා

අප්පච්චියෙ ඔබ එනතුරැ

ඇගිලි ගනින්නේ

කවදාදෝ ඔබ ආයෙත්

ගෙදරට එන්නේAdvertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. priyanthabmv
  May 19, 2010 @ 09:24:27

  m……..m……….m. lassana adahasak.digatama liyanna.all the best

  Reply

 2. ayesha mihirani
  May 21, 2010 @ 06:48:53

  ගොඩාක් හොදයි ඔයාට හොද අනාගතයක් තියෙනවා

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: