ආදරණිය තාත්තේ

ආදරණිය තාත්තේ ……..

දහසක් බලාපොරොත්තු

හිතේ තියාන දරණ දුක

මට දැනේනවා තාත්තේ

පුංචි කාලේ

මගේ පුංචි ඇඩිල්ලටත්

මං කරේ තියාන අමිමාට

කලින් දිවිවේ ඔයා

මට තියෙන ආදරේට නේද ………

පෝයදාට පන්සල් ගියත්

ඔයා වෙනුවෙන්

එක දවසක් පන්සල් ගියාද…..

මං වෙනුවෙන්

මගේ අනාගතය වෙනුවෙන්

කොයි තරනම් භාර හාර වෙන්න ඇද්ද…

දැවැන්තයෙක් සේ

මගේ පිටුපස ඉදන්

ඔයාගේ බලාපොරොත්තු

මං ඉෂ්ඨ කරන කොට

තාත්තේ ඔයා කොහේම

සතුටු වේවිද…….

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. ilandhariya
  May 21, 2010 @ 14:28:57

  ඒ සතුට ලබා දෙන්න හැකිවෙන්න කියලා පතනවා

  Reply

  • wadugebmv
   May 24, 2010 @ 04:19:11

   ප්‍රර්ථනා කලාට ස්තුති.අපි ප්‍රර්ථනා කරන විදියට හැම දෙම වෙන්නේ නැනේ ද?

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: