හිමි නොවන ජිවිතේ 03

මං හා දිනිතිද  house පැත්තට ගියේය.ගීත්ද  house සිටියේය.අංජනා සුභ ආරංචියක් කියන්න තියේනවා.

මොකක්ද ගීත්?

අපේ house හොදම  house තේරිලා.මරුනේ.දිතිනි දන්න පහක් සතුටටත් එක්කම මං කියුවේය.

ගීත් කෝ කසුන් අයියා.දිනිති ගීත්ගෙන් ඇසුවේය.උදේ දැක්කට පස්සේ දැක්කේ නැ දිනිති.

*         *           *         *         *

අර එන්නේ කසුන් අයියා දිනිති සතුටින් කිවේය.

කසුන් අයියේ කියන්න සුභ ආරංචියක් තියෙනවා ගීත් කියුවේය.

මටත් මල්ලිට තැග්ගක් දෙන්න තියෙනවා.මට කරන උදව් වලට

යමුකෝ ඔයාලගේ පංතිය පැත්තට.කසුන් අයියා සහ ගිත් අපේ පංතිය පැත්තට ගියේය.

අවා විතරයි කසුන් අයියා ඇදගෙන ගීත් ගියානේ.දිනිති තරහයින් කිවේය.

අංජනා ඔයා හිමින් ගිහින් බලන්න කසුන් අයියා මොනවද කරන්නේ කියලා. හරි දිනිති මං ගිහිනි එන්නම්.

මටත් උවමනාව තිබුණේ කසුන් අයියා ගීත්ව අපේ පංතිය පැත්තට එක්කගෙන ගියේ ඇයි කියලා බලන්න යන්නය.

*          *           *           *

මේ ගීත් තමුසේ උඩ පනිනවා වැඩි හරිද?මගේ වැඩේ කරන්න දුන්නේ නැත්තම් මං බලා ගන්නම්.කසුන් අයියා ගීත්ට කිවේය.

ඇයි ඉඩ දුන්නේ නැත්තම් මොනවා කරන්නද?තමුසේ මට.ගීත් කසුන් අයියා ගෙන් ඇසුවේය.

කරනදෙ මං කරන්නේ උබට තවත් මේ ඉස්කෝලේ එන්න බැරි වෙන්න.එන්න ඔනිනම් උබේ ඔය කට පරිස්සම් කරගන්නවේ.කසුන් අයියා ගීත්ට කිවේය.

කසුන් අයියේ නවත්තන්න.ඔයාලා දෙන්නා රණ්ඩුවේන් එපා.මං දෙන්නාගෙ රණ්ඩුව නැවැත්තුවේය.

අංජනා ගීත්ට කියන්න ඔනි නැති දෙවල් හොයන් එපා කියලා කසුන් අයියා කිවේය.

ගීත් මෙහේ එන්න මං ගීත් ඇදගෙන ආවේය.මොනවාද වුනේ ගීත් ඔයාල දෙන්නට රණ්ඩු වෙන්න.මං ගිත් ගෙන් ඇසුවේය.

දිනිතිට කතා කරන්න එපා කියුවේ මං කියලා එයා හිතන් ඉන්නේ.මං එක්ක කසුන් අයියා රණ්ඩුවට ආවා.මං කතා කරන්න එපා කියුවේ ඔයාට විතරයි.කසුන් අයියා බය වෙලා මං එයාගේ විස්තර දිනිතිට කියායි කියලා.

අපි යමු ගීත් house එකට.මං ගිත් එක්ක house පැත්තට ගියේය.house ඇතුලේ කසුන් අයියා සහ දිනිති කතා කරමින් සිටියේය.

දිනිති මං හා ගීත් දැක ඉක්මනට අපි සිටිය තැනට ආවේය.

ගිත් දිනිති මග හැර house එළියට ගියේය

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. palaamalla
  Jun 26, 2010 @ 11:38:44

  මම බැලුව ඇයි කතාව පරක්කු කියලා… පසුබිම වෙනස් කරල වගේ සයිට් එකේ. අකුරුයි පසුබිමයි එකම පාට නිසා අමරුයි කියවන්න. ඒ ගැන බලන්න…

  දිගටම ලියන්න.

  Reply

 2. හසී
  Jun 26, 2010 @ 11:48:22

  පසුබිම ලස්සනයි ඒත් කියවන්න අමාරුයි…

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: