කවදා හෝ……….

කවදා හෝ

ආයේ අපේ සංසාරේ

ඔබේ දැස් සිනහවෙන්

සැදි යා නම්

ඔබේ දගකාරකම්

නැවත දකින්නට….

දිනය යලි එනතුරා….

හිදින්නෙමි මා බලාන….

Advertisements

ජේසු බබා

ආ  නත්තල් ඇවිල්ලා නේද මාර සිතලයිනේද? මේ දවස්වල පරිසරයත් වෙනස් වෙලා හරිම ලස්සනයි .නත්තල් වලට තව දිනයයි නේද.අපේ පැත්තේනමි නත්තල් සමරන්නැ  ක්‍රීස්තු ආගමිකයන් කවුරැත් නැ මට මතක්වුනා මගෙ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර නත්තල් සැමරැව හැටි නත්තල් ගස්ගෙනල්ලා ගව ලේන් හදලා මාර ලස්ස්නයි .නත්තල් දවසට පල්ලිය මාර ලස්සනයි .අපි පල්ලියක් බලන්න් හිනුදුම කල්වරි කන්දට යන්න ඔනි.එහෙනමි එන්න නත්තල් සමරන ඔයාලට සුභම සුභ නත්තලක් කියලා මං කියුවා

සිතල සුළගින් ගත නැලවෙද්දි

නත්තල සිහිවෙනවා

ජෙසුබබා ගැන කවි ලියවෙද්දි

සිත මගේ නැළවෙනවා

සාමයේ පණිවිඩ සැමට ගෙන

නත්තල් දින සැමරේ

උස්මිටි කුල මල කිසිත් නොමැතිව

සැම සතුටින් සිත් ඉතිරේ

ජෙසු බබා වැජඹේ

ගුණ දමි පිරි මරිය මවි තුරැලේ

සැනසුනු ජෙසුගේ ගුණ කියෙවේ

සිනු හඩින් සවන නැවෙද්දි

කැරෙල් ගිත හඩ රැවි දෙන්නේ

හැම දෙන සිත්තුල ජෙසුබබාගේ

මහිමය කියවෙන්නේ